ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 8 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิมพา แพร่งสุวรรณ์ (แจ๋ว)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
ที่อยู่ : 0972977984
เบอร์มือถือ : 0972977984
อีเมล์ : jawpsw@hotmel.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวิทย์ สริสทธิ์ (แจน)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2529
ที่อยู่ : 279 ม.1 ต.หนองแวง .อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
เบอร์มือถือ : 0862606679
อีเมล์ : jannysky55@notmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรพจน์ วอดทอง (เจ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 427/1 ม. 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง
เบอร์มือถือ : 0810749309
อีเมล์ : worapod.jay@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา เลี้ยงวงษ์ (อร)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2529
ที่อยู่ : 140/1 หมู่ 15 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
เบอร์มือถือ : 086-877-1624
อีเมล์ : orn_l@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัย (วรรณ,จา)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 2529
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนโนนแดง
เบอร์มือถือ : 089-5850131
อีเมล์ : ja_kaew@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สสินันท์ ธัญญวิกัย (แคร์)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2529
ที่อยู่ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : sasinan.kho@tmbbank.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดอกไม้ แก้วระหัน (ออย)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2529
ที่อยู่ : 18 ม. 12 บ. โนนเขว้า ต. โนนแดง อ. โนนแดง จ. นม
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : oil.sk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมคิด สมรักษ์ (เตี้ย)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 2526
ที่อยู่ : 95 ม 3 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0848148910
อีเมล์ : somkid1808@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม