ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ของโรงเรียนชุมชนโนนแดง ระดับศูนย์เครือข่ายฯ1
สรุปผลการแข่งขัน
ทั้งหมด 74 รายการ
ชนะเลิศ     จำนวน    42      รายการ        คิดเป็นร้อยละ    56.76
ลำดับที่2    จำนวน    16      รายการ        คิดเป็นร้อยละ    21.62
ลำดับที่3    จำนวน      6      รายการ        คิดเป็นร้อยละ     8.11
ลำดับอื่นๆ   จำนวน   10       รายการ        คิดเป็นร้อยละ   13.51 

ดูรายละเอียดผลการแข่งขันทั้งหมด....
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2554,13:53   อ่าน 1033 ครั้ง