ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอบแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 179) 13 ก.พ. 61
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น (อ่าน 110) 13 ก.พ. 61
แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word (อ่าน 650) 02 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 (อ่าน 74) 02 ก.พ. 61
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (อ่าน 82) 02 ก.พ. 61
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกล (อ่าน 145) 02 ก.พ. 61
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (อ่าน 87) 02 ก.พ. 61
เขตพื้นที่ Zone โรงเรียนชุมชนโนนแดง (อ่าน 335) 28 ก.ค. 59
ข่าวสารตลาดแรงงาน จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 314) 20 มิ.ย. 59
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปี 59 (อ่าน 347) 13 พ.ค. 59
เอกสารรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 400) 02 มี.ค. 59
เอกสารรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 416) 02 มี.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับประเทศ (อ่าน 420) 01 ก.พ. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง (อ่าน 429) 16 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชนโนนแดง (อ่าน 468) 16 ธ.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 379) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอใบแทนเอกสารทางการเรียน (อ่าน 366) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 365) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอลาออก (อ่าน 389) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 318) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 466) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 388) 21 ก.ค. 58
พรบ.อำนวยความสะดวกฯการรับนักเรียน (อ่าน 375) 21 ก.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลป 63 (อ่าน 594) 25 พ.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับชาติ กิจกรรมการเล่านิทาน (อ่าน 740) 20 ก.พ. 56
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 677) 13 ธ.ค. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2555 (อ่าน 963) 10 ต.ค. 55
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ของโรงเรียนชุมชนโนนแดง ระดับศูนย์เครือข่ายฯ1 (อ่าน 1056) 30 ก.ย. 54