ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุชิต แก้วคูนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
31/2 หมู่ 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพท.บร.4 ครูผู้ช่วย
2555 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม.32 ครู
2559 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม.32 ครูชำนาญการ
2560 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป.นม.7 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558
2 ครูผู้สอน การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2559
3 ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม สมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558
4 ครูผู้ฝึกซ้อม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559