ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพัชนีวัลย์ แข็งขัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 087260308
อีเมล์ : moomin_no@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา
2550 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / คบ. 5 ปี
2536-2541 ป.6 ร.ร บัวใหญ่วิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ครูอัตราจ้าง
2552 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว(Skit) ม.1-ม.3 อันดับที่1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
2 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเล่านิทาน(Story Telling) ม.1-ม.3 อันดับที่3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 20 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
5 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ