ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนุชจรินทร์ ดงนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0848338471
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ปกศ.สูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2527 คบ.วิชา ชีววิทยา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2507 ประกาศณียบัตร ป.1 ร.ร บ้านหัวโคก
2508-2513 ประกาศณียบัตร ป.7 ร.ร โนนแดง
2514-2516 ประกาศณียบัตร ม.ศ 3 ร.ร. พิมาย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521 โรงเรียนโนนสูง ครู 2
2525 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง ครู 2
2539 โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 6 อันดับที่5 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 54 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
4 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ