ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสกร อาสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nungningjung_21@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/คบ.ภาษาไทย
2534-2536 ป.3 ร.ร. บ้านอิตื้อดดอนหวายขมิ้น
2537-2539 ป.6 ร.ร. บ้านคลองบัวเอี่ยมแสงโรจน์
2540-2546 ม.6 ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนบ้านช่องแมววิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2553 โรงเรียนปทุมวิไล ครูอัตราจ้าง
2554 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ครูอัตราจ้าง
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6อันดับที่6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่63 อันดับที่ 3 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเหรียญทอง การแต่งกาพย์ยานี 11
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเหรียญทอง ระดับ ม.1-3 หนังสือเล่มเล็ก