ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมะลิสา หนูไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ค.2530-มี.ค.2534 ป.6 โรงเรียนบ้านพุไชสา(โอภาสประธานกูล)
พ.ค.2536-มี.ค.2539 ม.3 โรงเรียนพุทไธสง
พ.ค.2539-มี.ค.2542 ม.6 โรงเรียนพุทไธสง
พ.ค.2542-10มิ.ย.2546 ค.บ.(คณิตสตร์) สถาบัราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26พ.ค.51 โรงเรียนบ้านหนองแดง อ.เสิงสาง สพท. นครราชสีมา เขต3 ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คุณผู้ฝึกสอน การประกวดมารยาท ม.1-ม.3 อันดับที่5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ