ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายโสรัตน์ ศรีนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนในระดับใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2011
ปรับปรุง 13/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 909438
Page Views 1060896
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง ชุมพวง
2 โรงเรียนพิกุลทอง ชุมพวง ชุมพวง 044 477012
3 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ชุมพวง ชุมพวง
4 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ชุมพวง ชุมพวง 044 477011
5 โรงเรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุมพวง ชุมพวง 044-487605
6 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ตลาดไทร ชุมพวง
7 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ตลาดไทร ชุมพวง
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ตลาดไทร ชุมพวง
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
10 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง
11 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ชุมพวง
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง
14 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ตลาดไทร ชุมพวง
15 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ท่าลาด ชุมพวง
16 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ท่าลาด ชุมพวง -
17 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ท่าลาด ชุมพวง
18 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ท่าลาด ชุมพวง
19 โรงเรียนหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ท่าลาด ชุมพวง
21 โรงเรียนท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง 044-751758
22 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ท่าลาด ชุมพวง -
23 โรงเรียนบ้านละโว้ ประสุข ชุมพวง 0816008947
24 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี) ประสุข ชุมพวง -
25 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ประสุข ชุมพวง
26 โรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) ประสุข ชุมพวง
27 โรงเรียนวัดโชติการาม ประสุข ชุมพวง (044)249334
28 โรงเรียนบ้านประสุข ประสุข ชุมพวง 0894378423
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สาหร่าย ชุมพวง
30 โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สาหร่าย ชุมพวง
31 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สาหร่าย ชุมพวง -
32 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง
33 โรงเรียนประโดกสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง 044430221 ,089-5843617
34 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง
35 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ หนองหลัก ชุมพวง
36 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา โนนตูม ชุมพวง -
37 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โนนตูม ชุมพวง
38 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า โนนตูม ชุมพวง
39 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โนนตูม ชุมพวง
40 โรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์) โนนตูม ชุมพวง
41 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี โนนตูม ชุมพวง
42 โรงเรียนบ้านยางวิทยา โนนยอ ชุมพวง
43 โรงเรียนบ้านโนนยอ โนนยอ ชุมพวง 044467289
44 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) โนนรัง ชุมพวง
45 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โนนรัง ชุมพวง
46 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ โนนรัง ชุมพวง
47 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง ชุมพวง
48 โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป โนนรัง ชุมพวง 087-248-5599,044-082142
49 โรงเรียนบ้านโคกเพชร โนนรัง ชุมพวง
50 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา โนนรัง ชุมพวง
51 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย ประทาย
52 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กระทุ่มราย ประทาย
53 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กระทุ่มราย ประทาย
54 โรงเรียนบ้านหนองแวง กระทุ่มราย ประทาย
55 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น กระทุ่มราย ประทาย 044-430367
56 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย ประทาย
57 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ดอนมัน ประทาย
58 โรงเรียนสระประดู่ ดอนมัน ประทาย
59 โรงเรียนวัดปลักแรต ดอนมัน ประทาย
60 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ดอนมัน ประทาย
61 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย
62 โรงเรียนบ้านประทาย ตลาดไทร ประทาย
63 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตลาดไทร ประทาย
64 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ตลาดไทร ประทาย
65 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง ประทาย
66 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย -
67 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย
68 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย 044-430373
69 โรงเรียนบ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย
70 โรงเรียนบ้านโนนสูง นางรำ ประทาย
71 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางรำ ประทาย
72 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางรำ ประทาย
73 โรงเรียนบ้านหญ้าคา นางรำ ประทาย
74 โรงเรียนอนุบาลจินดา ประทาย ประทาย
75 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย ประทาย
76 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย ประทาย 044-479-111
77 โรงเรียนดงเค็งศึกษา ประทาย ประทาย
78 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ประทาย ประทาย
79 โรงเรียนชุมชนประทาย ประทาย ประทาย 044 479255
80 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ประทาย
81 โรงเรียนบ้านหันเตย ประทาย ประทาย
82 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย ประทาย
83 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ประทาย ประทาย
84 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย วังไม้แดง ประทาย
85 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย
86 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วังไม้แดง ประทาย
87 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง วังไม้แดง ประทาย -
88 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง วังไม้แดง ประทาย
89 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ วังไม้แดง ประทาย 044-754995
90 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย
91 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร หนองค่าย ประทาย
92 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด หนองค่าย ประทาย 044-430234
93 โรงเรียนวัดบ้านตำแย หนองค่าย ประทาย 089-8451193
94 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี หนองค่าย ประทาย -
95 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี หนองพลวง ประทาย
96 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองพลวง ประทาย
97 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองพลวง ประทาย
98 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองพลวง ประทาย
99 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองพลวง ประทาย
100 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร หันห้วยทราย ประทาย
101 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย หันห้วยทราย ประทาย 044-981055
102 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) หันห้วยทราย ประทาย
103 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หันห้วยทราย ประทาย 044-430547
104 โรงเรียนอัมพวันวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
105 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
106 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี เมืองโดน ประทาย
107 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู เมืองโดน ประทาย
108 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง เมืองโดน ประทาย
109 โรงเรียนบ้านดอนวัว เมืองโดน ประทาย
110 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) เมืองโดน ประทาย 044981207
111 โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง ประทาย
112 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน โคกกลาง ประทาย
113 โรงเรียนดอนมัน โคกกลาง ประทาย 044-430368
114 โรงเรียนหนองกรดวิทยา โคกกลาง ประทาย
115 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา โนนเพ็ด ประทาย
116 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา โนนเพ็ด ประทาย
117 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด ประทาย 044-430541
118 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) โนนเพ็ด ประทาย
119 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง โนนเพ็ด ประทาย 0818781774
120 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก กระชอน พิมาย
121 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กระชอน พิมาย
122 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กระชอน พิมาย
123 โรงเรียนราษฎร์สโมสร กระชอน พิมาย 044249373
124 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ กระชอน พิมาย
125 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044-966208
126 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044-430077
127 โรงเรียนบ้านซาด ชีวาน พิมาย
128 โรงเรียนบ้านทับควาย ชีวาน พิมาย
129 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ชีวาน พิมาย
130 โรงเรียนบ้านชีวาน ชีวาน พิมาย 044-754419
131 โรงเรียนบ้านศาลา ดงใหญ่ พิมาย
132 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ดงใหญ่ พิมาย 044-754345-6
133 โรงเรียนบ้านขามใต้ ดงใหญ่ พิมาย
134 โรงเรียนบ้านมะกอก ดงใหญ่ พิมาย 044-249019
135 โรงเรียนบ้านกล้วย ดงใหญ่ พิมาย
136 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ดงใหญ่ พิมาย
137 โรงเรียนจารย์ตำรา ท่าหลวง พิมาย 0.44-430403
138 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย
139 โรงเรียนบ้านถนน ท่าหลวง พิมาย
140 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย
141 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ธารละหลอด พิมาย
142 โรงเรียนมะค่าสามัคคี ธารละหลอด พิมาย
143 โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย
144 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
145 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง พิมาย
146 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
147 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นิคมสร้างตนเอง พิมาย
148 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
149 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
150 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
151 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
152 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 รังกาใหญ่ พิมาย
153 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 รังกาใหญ่ พิมาย
154 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค รังกาใหญ่ พิมาย
155 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม รังกาใหญ่ พิมาย
156 โรงเรียนบ้านพุทรา รังกาใหญ่ พิมาย 044-482776
157 โรงเรียนบ้านคล้า สัมฤทธิ์ พิมาย
158 โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สัมฤทธิ์ พิมาย
159 โรงเรียนวัดวังน้ำ สัมฤทธิ์ พิมาย
160 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย 044 401501
161 โรงเรียนบ้านท่าแดง สัมฤทธิ์ พิมาย
162 โรงเรียนหนองบัวลอย หนองระเวียง พิมาย
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง พิมาย
164 โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองระเวียง พิมาย 044-401603
165 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย
166 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หนองระเวียง พิมาย
167 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองระเวียง พิมาย
168 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) โบสถ์ พิมาย
169 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก โบสถ์ พิมาย
170 โรงเรียนบ้านลุงตามัน โบสถ์ พิมาย
171 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) โบสถ์ พิมาย
172 โรงเรียนบ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย
173 โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) โบสถ์ พิมาย
174 โรงเรียนบ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย 044-082466
175 โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) โบสถ์ พิมาย
176 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ในเมือง พิมาย
177 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ในเมือง พิมาย 0 4447 1184 (ประภารัตน์เนอส์เสอร์รี่) >::< 0 4492 8277 (รร.อนุบาลประภารัตน์)
178 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ในเมือง พิมาย
179 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเมือง พิมาย
180 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ในเมือง พิมาย
181 โรงเรียนพิมายวิทยา ในเมือง พิมาย
182 โรงเรียนอนุบาลพิมาย ในเมือง พิมาย
183 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ในเมือง พิมาย
184 โรงเรียนกุลโน ในเมือง พิมาย
185 โรงเรียนบ้านดอนแซะ ในเมือง พิมาย
186 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ในเมือง พิมาย
187 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
188 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ขุย ลำทะเมนชัย
189 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) ขุย ลำทะเมนชัย
190 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ขุย ลำทะเมนชัย
191 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
192 โรงเรียนหนองมะเขือ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
193 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
194 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
195 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย
196 โรงเรียนบ้านช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย
197 โรงเรียนบ้านหนองจาน ช่องแมว ลำทะเมนชัย
198 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
199 โรงเรียนวัดจันทนาราม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
200 โรงเรียนบ้านดงหลบ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
201 โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
202 โรงเรียนบ้านหนองยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย
203 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม บ้านยาง ลำทะเมนชัย
204 โรงเรียนบ้านโสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
205 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา บ้านยาง ลำทะเมนชัย
206 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร บ้านยาง ลำทะเมนชัย
207 โรงเรียนบ้านหนองแวง ไพล ลำทะเมนชัย
208 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ไพล ลำทะเมนชัย
209 โรงเรียนบ้านไพล ไพล ลำทะเมนชัย
210 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย
211 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง
212 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กระเบื้องนอก เมืองยาง
213 โรงเรียนท่าเรือวิทยา กระเบื้องนอก เมืองยาง
214 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง
215 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก เมืองยาง
216 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ละหานปลาค้าว เมืองยาง
217 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ละหานปลาค้าว เมืองยาง
218 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ละหานปลาค้าว เมืองยาง
219 โรงเรียนบ้านนา ละหานปลาค้าว เมืองยาง
220 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ละหานปลาค้าว เมืองยาง
221 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา เมืองยาง เมืองยาง
222 โรงเรียนเมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ) เมืองยาง เมืองยาง
223 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ เมืองยาง เมืองยาง
224 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง เมืองยาง
225 โรงเรียนอรพิมวิทยา เมืองยาง เมืองยาง
226 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม เมืองยาง เมืองยาง
227 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก เมืองยาง เมืองยาง
228 โรงเรียนบ้านโนนปีบ โนนอุดม เมืองยาง
229 โรงเรียนเมืองจากวิทยา โนนอุดม เมืองยาง
230 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โนนอุดม เมืองยาง
231 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 044-430661
232 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
233 โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
234 โรงเรียนบ้านนาดี ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
235 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา วังหิน โนนแดง
236 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ วังหิน โนนแดง
237 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี วังหิน โนนแดง 0-4443-0236
238 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง วังหิน โนนแดง 044430241
239 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำพะเนียง โนนแดง
240 โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สำพะเนียง โนนแดง
241 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำพะเนียง โนนแดง
242 โรงเรียนบ้านฝาง สำพะเนียง โนนแดง
243 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร โนนแดง
244 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนตาเถร โนนแดง
245 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง
246 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง โนนแดง
247 โรงเรียนบ้านจาบ โนนแดง โนนแดง
248 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง โนนแดง
249 โรงเรียนบ้านหนองบง โนนแดง โนนแดง 044 485136
250 โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง โนนแดง 044-475-104
251 โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง โนนแดง