ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายโสรัตน์ ศรีนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนในระดับใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2011
ปรับปรุง 24/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 937313
Page Views 1098173
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ชุมพวง ชุมพวง 044 477011
2 โรงเรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุมพวง ชุมพวง 044-487605
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง ชุมพวง
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ชุมพวง ชุมพวง
5 โรงเรียนพิกุลทอง ชุมพวง ชุมพวง 044 477012
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง
8 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ตลาดไทร ชุมพวง
9 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ตลาดไทร ชุมพวง
10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ตลาดไทร ชุมพวง
11 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ตลาดไทร ชุมพวง
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
13 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง
14 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ชุมพวง
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ท่าลาด ชุมพวง
16 โรงเรียนท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง 044-751758
17 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ท่าลาด ชุมพวง -
18 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ท่าลาด ชุมพวง
19 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ท่าลาด ชุมพวง -
20 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ท่าลาด ชุมพวง
21 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ท่าลาด ชุมพวง
22 โรงเรียนหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง
23 โรงเรียนบ้านละโว้ ประสุข ชุมพวง 0816008947
24 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี) ประสุข ชุมพวง -
25 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ประสุข ชุมพวง
26 โรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) ประสุข ชุมพวง
27 โรงเรียนวัดโชติการาม ประสุข ชุมพวง (044)249334
28 โรงเรียนบ้านประสุข ประสุข ชุมพวง 0894378423
29 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สาหร่าย ชุมพวง -
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สาหร่าย ชุมพวง
31 โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สาหร่าย ชุมพวง
32 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ หนองหลัก ชุมพวง
33 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง
34 โรงเรียนประโดกสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง 044430221 ,089-5843617
35 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง
36 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โนนตูม ชุมพวง
37 โรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์) โนนตูม ชุมพวง
38 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี โนนตูม ชุมพวง
39 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา โนนตูม ชุมพวง -
40 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โนนตูม ชุมพวง
41 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า โนนตูม ชุมพวง
42 โรงเรียนบ้านโนนยอ โนนยอ ชุมพวง 044467289
43 โรงเรียนบ้านยางวิทยา โนนยอ ชุมพวง
44 โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป โนนรัง ชุมพวง 087-248-5599,044-082142
45 โรงเรียนบ้านโคกเพชร โนนรัง ชุมพวง
46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา โนนรัง ชุมพวง
47 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) โนนรัง ชุมพวง
48 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โนนรัง ชุมพวง
49 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ โนนรัง ชุมพวง
50 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง ชุมพวง
51 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กระทุ่มราย ประทาย
52 โรงเรียนบ้านหนองแวง กระทุ่มราย ประทาย
53 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น กระทุ่มราย ประทาย 044-430367
54 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย ประทาย
55 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย ประทาย
56 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กระทุ่มราย ประทาย
57 โรงเรียนวัดปลักแรต ดอนมัน ประทาย
58 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ดอนมัน ประทาย
59 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ดอนมัน ประทาย
60 โรงเรียนสระประดู่ ดอนมัน ประทาย
61 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย
62 โรงเรียนบ้านประทาย ตลาดไทร ประทาย
63 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตลาดไทร ประทาย
64 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ตลาดไทร ประทาย
65 โรงเรียนบ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย
66 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง ประทาย
67 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย -
68 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย
69 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย 044-430373
70 โรงเรียนบ้านหญ้าคา นางรำ ประทาย
71 โรงเรียนบ้านโนนสูง นางรำ ประทาย
72 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางรำ ประทาย
73 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางรำ ประทาย
74 โรงเรียนชุมชนประทาย ประทาย ประทาย 044 479255
75 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ประทาย
76 โรงเรียนบ้านหันเตย ประทาย ประทาย
77 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย ประทาย
78 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ประทาย ประทาย
79 โรงเรียนอนุบาลจินดา ประทาย ประทาย
80 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย ประทาย
81 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย ประทาย 044-479-111
82 โรงเรียนดงเค็งศึกษา ประทาย ประทาย
83 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ประทาย ประทาย
84 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง วังไม้แดง ประทาย
85 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย
86 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ วังไม้แดง ประทาย 044-754995
87 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย วังไม้แดง ประทาย
88 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย
89 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วังไม้แดง ประทาย
90 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง วังไม้แดง ประทาย -
91 โรงเรียนวัดบ้านตำแย หนองค่าย ประทาย 089-8451193
92 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี หนองค่าย ประทาย -
93 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร หนองค่าย ประทาย
94 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด หนองค่าย ประทาย 044-430234
95 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองพลวง ประทาย
96 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี หนองพลวง ประทาย
97 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองพลวง ประทาย
98 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองพลวง ประทาย
99 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองพลวง ประทาย
100 โรงเรียนอัมพวันวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
101 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
102 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร หันห้วยทราย ประทาย
103 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย หันห้วยทราย ประทาย 044-981055
104 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) หันห้วยทราย ประทาย
105 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หันห้วยทราย ประทาย 044-430547
106 โรงเรียนบ้านดอนวัว เมืองโดน ประทาย
107 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) เมืองโดน ประทาย 044981207
108 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี เมืองโดน ประทาย
109 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู เมืองโดน ประทาย
110 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง เมืองโดน ประทาย
111 โรงเรียนหนองกรดวิทยา โคกกลาง ประทาย
112 โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง ประทาย
113 โรงเรียนดอนมัน โคกกลาง ประทาย 044-430368
114 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน โคกกลาง ประทาย
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด ประทาย 044-430541
116 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) โนนเพ็ด ประทาย
117 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง โนนเพ็ด ประทาย 0818781774
118 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา โนนเพ็ด ประทาย
119 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา โนนเพ็ด ประทาย
120 โรงเรียนราษฎร์สโมสร กระชอน พิมาย 044249373
121 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ กระชอน พิมาย
122 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก กระชอน พิมาย
123 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กระชอน พิมาย
124 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กระชอน พิมาย
125 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044-430077
126 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044-966208
127 โรงเรียนบ้านซาด ชีวาน พิมาย
128 โรงเรียนบ้านทับควาย ชีวาน พิมาย
129 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ชีวาน พิมาย
130 โรงเรียนบ้านชีวาน ชีวาน พิมาย 044-754419
131 โรงเรียนบ้านขามใต้ ดงใหญ่ พิมาย
132 โรงเรียนบ้านมะกอก ดงใหญ่ พิมาย 044-249019
133 โรงเรียนบ้านกล้วย ดงใหญ่ พิมาย
134 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ดงใหญ่ พิมาย
135 โรงเรียนบ้านศาลา ดงใหญ่ พิมาย
136 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ดงใหญ่ พิมาย 044-754345-6
137 โรงเรียนบ้านถนน ท่าหลวง พิมาย
138 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย
139 โรงเรียนจารย์ตำรา ท่าหลวง พิมาย 0.44-430403
140 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย
141 โรงเรียนมะค่าสามัคคี ธารละหลอด พิมาย
142 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ธารละหลอด พิมาย
143 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
144 โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย
145 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
146 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง พิมาย
147 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
148 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นิคมสร้างตนเอง พิมาย
149 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
150 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
151 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
152 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค รังกาใหญ่ พิมาย
153 โรงเรียนบ้านพุทรา รังกาใหญ่ พิมาย 044-482776
154 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม รังกาใหญ่ พิมาย
155 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 รังกาใหญ่ พิมาย
156 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 รังกาใหญ่ พิมาย
157 โรงเรียนบ้านท่าแดง สัมฤทธิ์ พิมาย
158 โรงเรียนบ้านคล้า สัมฤทธิ์ พิมาย
159 โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สัมฤทธิ์ พิมาย
160 โรงเรียนวัดวังน้ำ สัมฤทธิ์ พิมาย
161 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย 044 401501
162 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองระเวียง พิมาย
163 โรงเรียนหนองบัวลอย หนองระเวียง พิมาย
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง พิมาย
165 โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองระเวียง พิมาย 044-401603
166 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย
167 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หนองระเวียง พิมาย
168 โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) โบสถ์ พิมาย
169 โรงเรียนบ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย 044-082466
170 โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) โบสถ์ พิมาย
171 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก โบสถ์ พิมาย
172 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) โบสถ์ พิมาย
173 โรงเรียนบ้านลุงตามัน โบสถ์ พิมาย
174 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) โบสถ์ พิมาย
175 โรงเรียนบ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย
176 โรงเรียนบ้านดอนแซะ ในเมือง พิมาย
177 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ในเมือง พิมาย
178 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ในเมือง พิมาย
179 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ในเมือง พิมาย 0 4447 1184 (ประภารัตน์เนอส์เสอร์รี่) >::< 0 4492 8277 (รร.อนุบาลประภารัตน์)
180 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ในเมือง พิมาย
181 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเมือง พิมาย
182 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ในเมือง พิมาย
183 โรงเรียนอนุบาลพิมาย ในเมือง พิมาย
184 โรงเรียนพิมายวิทยา ในเมือง พิมาย
185 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ในเมือง พิมาย
186 โรงเรียนกุลโน ในเมือง พิมาย
187 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ขุย ลำทะเมนชัย
188 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
189 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
190 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ขุย ลำทะเมนชัย
191 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) ขุย ลำทะเมนชัย
192 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
193 โรงเรียนวัดจันทนาราม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
194 โรงเรียนบ้านดงหลบ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
195 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
196 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
197 โรงเรียนหนองมะเขือ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
198 โรงเรียนบ้านช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย
199 โรงเรียนบ้านหนองจาน ช่องแมว ลำทะเมนชัย
200 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย
201 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา บ้านยาง ลำทะเมนชัย
202 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร บ้านยาง ลำทะเมนชัย
203 โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
204 โรงเรียนบ้านหนองยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย
205 โรงเรียนบ้านโสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
206 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม บ้านยาง ลำทะเมนชัย
207 โรงเรียนบ้านไพล ไพล ลำทะเมนชัย
208 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย
209 โรงเรียนบ้านหนองแวง ไพล ลำทะเมนชัย
210 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ไพล ลำทะเมนชัย
211 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก เมืองยาง
212 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง
213 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กระเบื้องนอก เมืองยาง
214 โรงเรียนท่าเรือวิทยา กระเบื้องนอก เมืองยาง
215 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง
216 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ละหานปลาค้าว เมืองยาง
217 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ละหานปลาค้าว เมืองยาง
218 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ละหานปลาค้าว เมืองยาง
219 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ละหานปลาค้าว เมืองยาง
220 โรงเรียนบ้านนา ละหานปลาค้าว เมืองยาง
221 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก เมืองยาง เมืองยาง
222 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา เมืองยาง เมืองยาง
223 โรงเรียนเมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ) เมืองยาง เมืองยาง
224 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ เมืองยาง เมืองยาง
225 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง เมืองยาง
226 โรงเรียนอรพิมวิทยา เมืองยาง เมืองยาง
227 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม เมืองยาง เมืองยาง
228 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โนนอุดม เมืองยาง
229 โรงเรียนบ้านโนนปีบ โนนอุดม เมืองยาง
230 โรงเรียนเมืองจากวิทยา โนนอุดม เมืองยาง
231 โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
232 โรงเรียนบ้านนาดี ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
233 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 044-430661
234 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
235 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง วังหิน โนนแดง 044430241
236 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา วังหิน โนนแดง
237 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ วังหิน โนนแดง
238 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี วังหิน โนนแดง 0-4443-0236
239 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำพะเนียง โนนแดง
240 โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สำพะเนียง โนนแดง
241 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำพะเนียง โนนแดง
242 โรงเรียนบ้านฝาง สำพะเนียง โนนแดง
243 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง
244 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร โนนแดง
245 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนตาเถร โนนแดง
246 โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง โนนแดง 044-475-104
247 โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง โนนแดง
248 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง โนนแดง
249 โรงเรียนบ้านจาบ โนนแดง โนนแดง
250 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง โนนแดง
251 โรงเรียนบ้านหนองบง โนนแดง โนนแดง 044 485136